1. Tijdens de bouwdagen is het terrein niet toegankelijk voor publiek.
 2. Het is belangrijk dat u tijdens de Huttendorp-dagen bereikbaar bent; thuis of via de mobiele telefoon.
 3. Als het regent, kunnen de kinderen schuilen in de grote tent. Als we het nodig achten, kan het zijn dat we de kinderen naar huis laten gaan om droge kleren aan te doen.
 4. Mocht er een onweersbui komen, verzoeken wij u dringend de kinderen op te halen. Wij kunnen voor de gevolgen van onweer niet instaan! Als de bui weer over is, zijn de kinderen weer van harte welkom.
 5. Het kan voorkomen dat een kind gewond raakt. Als de verwonding zodanig is, dat bezoek aan een huisarts gewenst is, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Als u op dat moment niet bereikbaar bent, kan de organisatie zelfstandig de beslissing nemen naar een huisarts te gaan.
 6. We kunnen ons voorstellen dat de kinderen nog langer plezier willen hebben van hun hut. Daarom is er de mogelijkheid om de gebouwde hutten op te halen. Dit kan op donderdagavond van 6 tot 8 uur. De hut wordt bij voldoende stevigheid door een shovel op uw kar of wagen gezet.
 7. Zodra de hutten bij de containers staan, mag er hout afgesloopt worden om mee te nemen. Dus geen hutten slopen op het terrein!
 8. De organisatie stelt het op prijs dat de meisjes en vrouwelijke vrijwilligers een rok dragen.
 9. Iedereen die (buiten de kinderen en de vrijwilligers om) op dinsdag of woensdag op Huttendorp komt, dient zich te melden bij iemand van de organisatie.
 10. Voor dringende gevallen is de organisatie te bereiken op het telefoonnummer dat op de website staat.
 11. Tijdens het evenement worden opnames gemaakt. Bij inschrijving gaat u er mee akkoord dat deze foto’s en video’s worden gepubliceerd.
 12. De verstrekte gegevens bij aanmelding, worden enkel door Huttendorp Staphorst gebruikt om u te informeren betreffende zaken rondom Huttendorp Staphorst en worden niet verstrekt aan derden.
 13. De verstrekte gegevens bij aanmelding kunnen worden gebruikt om u tevens te benaderen omtrent vrijwilligerswerk met betrekking tot Huttendorp Staphorst.