Bouw- en opruimvrijwilligers

Beste Huttendorp vrijwilliger,


De voorbereidingen voor Huttendorp 2022 zijn alweer in volle gang. Wij zien uit naar veel enthousiaste junior bouwvakkers die er D.V. weer een prachtig dorp van zullen maken.


Het 21ste Huttendorp vindt plaats op D.V. 23, 24 en 25 augustus 2022. Dit is de week na de bouwvak en de laatste week van de schoolvakantie en net als de laatste keer beginnen we op de dinsdag en willen we op donderdagavond alles weer opgeruimd hebben.


Dit kunnen we niet zonder de steun van de vele vrijwilligers! Hierbij de uitnodiging om te komen helpen op het Huttendorp.


Als u zich opgeeft kunt u ervan uitgaan dat u, zonder tegenbericht, wordt verwacht op het door u opgegeven tijdstip. Op een later tijdstip kort voor het Huttendorp zal er aanvullende informatie worden nagezonden.


Dit aanmeldformulier is alleen voor de opgave van bouwvrijwilligers voor dinsdag en woensdag overdag, het helpen opbouwen en opruimen van het terrein ’s avonds en waarnodig het opzetten van de afsluitende spelen.


Voor alle vrijwilligers geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding!


Meld je hier aan als bouw- of opruimvrijwilliger